Bài 12 trang 19 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 19 VBT toán 7 tập 2. Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9 SGK...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9 SGK.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Áp dụng công thức:

\(\overline{X} = \dfrac{x_{1}n_{1}+ x_{2}n_{2}+ x_{3}n_{3}+ ... + x_{k}n_{k}}{N}\)

Trong đó:

\({x_1},{\text{ }}{x_2},{\text{ }} \ldots ,{\text{ }}{x_k}\) là \(k\) giá trị khác nhau của dấu hiệu \(X\).

\({n_1},{\text{ }}{n_2},{\text{ }} \ldots ,{\text{ }}{n_k}\) là tần số tương ứng.

\(N\) là số các giá trị.

\(\overline{X}\) là số trung bình của dấu hiệu \(X\).

Lời giải chi tiết

Bảng "tần số" trong bài tập 9 (SGK)

- Từ bảng "tần số" ta lập bảng sau đây để tính số trung bình cộng.

Vậy thời gian trung bình để giải bài toán của nhóm học sinh này xấp xỉ \(7,26 \) phút.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close