Bài 15 trang 21 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 15 trang 21 VBT toán 7 tập 2. Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, thầy giáo lập được bảng 16...

Quảng cáo

Đề bài

Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của \(50\) học sinh, thầy giáo lập được bảng \(16\):

 

a) Tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm số trung bình cộng theo công thức: 

\(\overline{X} = \dfrac{x_{1}n_{1}+ x_{2}n_{2}+ x_{3}n_{3}+ ... + x_{k}n_{k}}{N}\)

Trong đó:

\({x_1},{\text{ }}{x_2},{\text{ }} \ldots ,{\text{ }}{x_k}\) là \(k\) giá trị khác nhau của dấu hiệu \(X\).

\({n_1},{\text{ }}{n_2},{\text{ }} \ldots ,{\text{ }}{n_k}\) là tần số tương ứng.

\(N\) là số các giá trị.

\(\overline{X}\) là số trung bình của dấu hiệu \(X\).

- Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Kí hiệu là \(M_o\).

Lời giải chi tiết

a) Cách làm tương tự như bài 13.

Vậy thời gian trung bình để giải bài toán của nhóm học sinh là \(\overline X  =\frac{3+12+20+42+56+72+72+50+33+24}{50}= 7,68\).

b) \({M_o} = 8\)

Loigiaihay.com


Quảng cáo
close