Giải bài 14 trang 100 SBT Sinh học 11

Giải bài 14 trang 100 sách bài tập Sinh học 11. Giả sử 1 cơ thể amip hoàn tất quá trình phân đôi mất 3 ngày. Hãy xác định số cá thể tạo thành sau 18 ngày từ (10^3) cá thể ban đầu?

Quảng cáo

Đề bài

Giả sử 1 cơ thể amip hoàn tất quá trình phân đôi mất 3 ngày. Hãy xác định số cá thể tạo thành sau 18 ngày từ \(10^3\) cá thể ban đầu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số lần nhân đôi 

Tính số cả thể mới 

Lời giải chi tiết

Từ 1 cơ thể sau 1 lần phân đôi (3 ngày) tạo ra 2 cơ thể mớị.

→ Số cá thể mới tạo thành sau 18 ngày là \(2^6\) (tương ứng với 18/3 = 6 lần phân đôi).

→ Số cá thể mới tạo thành sau 18 ngày từ \(10^3\) ban đầu là \(2^6 ×10^3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 94
Gửi bài