Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 11 trang 50

Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 11 trang 50. Sự sinh trưởng của cây non trong những điều kiện chiếu sáng khác nhau dẫn tới

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

1.  Sự sinh trưởng của cây non trong những điều kiện chiếu sáng khác nhau dẫn tới

A. cây mọc cong về phía ánh sáng, lá màu xanh nhạt.

B. cây mọc vống lên, lá màu vàng úa.

C. cây mọc thảng đều, lá màu xanh lục.

D. cây non trong những điều kiện chiếu sáng khác nhau thì sinh trưởng không giống nhau.

Phương pháp giải:

Sự sinh trưởng của cây non trong những điều kiện chiếu sáng khác nhau dẫn tới sinh trưởng không giống nhau.

Lời giải chi tiết:

Sự sinh trưởng của cây non trong những điều kiện chiếu sáng khác nhau dẫn tới sinh trưởng không giống nhau.

Chọn D

Câu 2

2. Các kiểu hướng động gồm

A. hướng sáng, hướng đất, hướng hoá, ứng động tiếp xúc.

B. hướng sáng, hướng đất, hoá ứng động, hướng tiếp xúc.

C. hướng sáng, ứng động sức trương, hướng hoá, hướng tiếp xúc.

D. hướng sáng, hướng đất, hướng hoá, hướng tiếp xúc.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hướng động

Lời giải chi tiết:

Sự sinh trưởng của cây non trong những điều kiện chiếu sáng khác nhau dẫn tới sinh trưởng không giống nhau.

Chọn D

Câu 3

3. Tính hướng nước của cây là

A. hướng nước dương.

B. hướng nước âm.

C. hướng nước có lúc dương, có lúc âm.

D. không có phương án đúng.

Phương pháp giải:

Tính hướng nước của cây là hướng nước dương.

Lời giải chi tiết:

Hướng nước dương.

Chọn A

Câu 4

4. Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của

A. hướng sáng

B. hướng tiếp xúc.

C. hướng trọng lực

D. cả 3 loại hướng trên.

Phương pháp giải:

Dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao là hiện tượng hướng tiếp xúc.

Lời giải chi tiết:

Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của hướng tiếp xúc.

Chọn B

Câu 5

5. Mầm cỏ quay cong về phía ánh sáng chỉ trong trường hợp

A. ánh sáng yếu

B. ánh sáng khuếch tán.

C. ánh sáng mạnh

D. ánh sáng chiếu một phía

Phương pháp giải:

Ngọn cây thường hướng về phía có ánh sáng 

Lời giải chi tiết:

Mầm cỏ quay cong về phía ánh sáng chỉ trong trường hợp ánh sáng chiếu một phía

Chọn D

 Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close