Bài 12 trang 60 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 60 VBT toán 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết \(35\) công nhân xây một ngôi nhà hết \(168\) ngày. Hỏi \(28\) công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? ( Giả sử năng suất của mỗi công nhân là như nhau)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đại lượng \(y\) liên hệ với đại lượng \(x\) theo công thức \(y = \dfrac{a}{x}\) hay \(xy=a\) (\(a\) là một hằng số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ nghịch với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(a.\)

Lời giải chi tiết

Vì năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau nên số công nhân tỉ lệ nghịch với số ngày phải xây xong.

Gọi \(x\) là số công nhân và \(y\) là số ngày \(\left( {x \in {\mathbb N^*};\,y > 0} \right)\)

Theo định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ nghịch ta có: \(xy=a\) \(\left( {a \ne 0} \right)\)          (1)

Theo điều kiện của bài toán ta có \(x=35\) và \(y=168\), nên ta có \(a=35.168=5880\)

Vậy khi \(x=28\) thì \(y=\dfrac{a}{x} = \dfrac{{5880}}{{28}} = 210\)

Trả lời: \(28\) công nhân xây xong ngôi nhà đó hết \(210\) ngày.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài