Bài 11 trang 60 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 60 VBT toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch...

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết \(x \) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

0,5

-1,2

 

 

4

6

y

 

 

3

-2

1,5

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đại lượng \(y\) liên hệ với đại lượng \(x\) theo công thức \(y = \dfrac{a}{x}\) hay \(xy=a\) (\(a\) là một hằng số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ nghịch với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(a.\)

Lời giải chi tiết

Theo định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ nghịch ta có: \(xy=a\) \((a\ne0)\)     (1)

Thay \(x=4;y=1,5\) vào (1) ta có \(a = 4.1,5 = 6\).

Thay giá trị hệ số \(a\) vừa tìm vào (1) để xác định các giá trị \(y\) tương ứng với các giá trị của \(x\) và ngược lại như sau:

Khi \(x=0,5\) thì \(y = \dfrac{6}{{0,5}} = 12\)

Khi \(x=-1,2\) thì \(y = \dfrac{6}{{ - 1,2}} =  - 5\)

Khi \(y=3\) thì \(x = \dfrac{6}{3} = 2\)

Khi \(y=-2\) thì \(x = \dfrac{6}{{ - 2}} =  - 3\)

Khi \(x=6\) suy ra \(y = \dfrac{6}{6} = 1\)

Điền các giá trị của \(y\) và \(x\) vừa tìm được vào bảng đã cho.

x

0,5

-1,2

 2

 -3

4

6

y

 12

-5

3

-2

1,5

 1

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài