Giải bài 12 trang 50 SBT Sinh học 11

Giải bài 12 trang 50 SBT Sinh học 11. Để cây đậu mọc bình thường ở giữa một hộp nhựa trong suốt, chỉ bón phân đạm ở một phía thành hộp (có thể dùng các loại phân bón khác). Theo dõi hệ rễ mọc vươn về phía phân bón.

Quảng cáo

Đề bài

Để cây đậu mọc bình thường ở giữa một hộp nhựa trong suốt, chỉ bón phân đạm ở một phía thành hộp (có thể dùng các loại phân bón khác). Theo dõi hệ rễ mọc vươn về phía phân bón. Giải thích. Có thể chỉ tưới nước ở một phía và theo dõi hướng nước của rễ.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rễ cây phát triển về phía các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây và phát triển về phía có nước

Lời giải chi tiết

Do rễ có tính hướng hóa dương đối với các chất hóa học cần cho sự phát triển của cây nên rễ sẽ mọc hướng về phía phân bón . Đồng thời do nước chỉ được tưới một phía nên một bộ phận của rễ sẽ hướng tới chỗ có nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 46
Gửi bài