Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 133 SBT Sinh học 9

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 133 sách bài tập Sinh học 9. Rừng thuộc dạng tài nguyên nào ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

11. Rừng thuộc dạng tài nguyên nào ?

A. Tài nguyên tái sinh.

B. Tài nguyên không tái sinh.

C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

D. Không thuộc loại nào nêu trên.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết các dạng tài nguyên chủ yếu

Lời giải :

Rừng thuộc dạng tài nguyên tái sinh.

Chọn A

Câu 12

12. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là

A. chỉ sử dụng tài ngụyên tái sinh.

B. chỉ sử dụng tài nguyên không tái sinh.

C. chỉ sử dụng năng lượng sạch.

D. sử dụng tiết kiệm và hợp lí để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại, đồng thời duy trì lâu dài nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết sử dụng hợp lý tài nguyên

Lời giải :

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là sử dụng tiết kiệm và hợp lí để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại, đồng thời duy trì lâu dài nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau

Chọn D

Câu 13

13. Câu nào không có liên quan khi nói về tài nguyên sinh vật ?

A. Tài nguyên sinh vật là tài nguyên tái sinh.

B. Săn bắt động vật hoang dã là vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

C. Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc là góp phần tăng thêm nơi sống của nhiều loài động vật.

D. Đồng, chì, nhôm, sắt và nhiều loại khoáng sản khác là tài nguyên thiên nhiên mà con người đã khai thác từ lâu.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết các dạng tài nguyên chủ yếu 

Lời giải :

Câu nào không có liên quan khi nói về tài nguyên sinh vật :Đồng, chì, nhôm, sắt và nhiều loại khoáng sản khác là tài nguyên thiên nhiên mà con người đã khai thác từ lâu.

Chọn D

Câu 14

14. Nhận xét câu sau : Sự sống của con người và mọi sinh vật trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nước.

A. Đúng.

B. Sai.

C. Không có ý kiến gì.

D. Đúng một phần. 

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết các dạng tài nguyên chủ yếu

Lời giải :

Sự sống của con người và mọi sinh vật trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nước: Đúng

Chọn A

Câu 15

15. Nguyên nhân nào là chủ yếu gây nên hạn hán và lũ lụt ?

A. Sử dụng quá nhiều nước.

B. Trồng cây, gây rừng.

C. Làm thuỷ điện.

D. Phá rừng.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết các dạng tài nguyên chủ yếu

Lời giải :

Nguyên nhân nào là chủ yếu gây nên hạn hán và lũ lụt là phá rừng 

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài