Giải bài 10 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính diện tích bề mặt của một miếng bánh mì kẹp kebab hình tam giác có hai cạnh lần lượt là 10 cm, 12 cm và góc tạo bởi hai cạnh đó là

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích bề mặt của một miếng bánh mì kẹp kebab hình tam giác có hai cạnh lần lượt là 10 cm, 12 cm và góc tạo bởi hai cạnh đó là \(35^\circ \)

Lời giải chi tiết

Miêu tả bề mặt của miếng bánh mì như hình dưới đây

 

Ta có:

\(S = \frac{1}{2}cb\sin A = \frac{1}{2}.10.12.\sin 35^\circ  \simeq 34,41\)  (cm2)

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close