Giải bài 1 trang 94 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 trang 94 sách bài tập Sinh học 11. Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết sinh sản vô tính ở động vật

Lời giải chi tiết

* Điểm giống nhau :

Từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

* Điểm khác nhau :

- Phân đôi dựa trên phân chia đơn giản tế bào chất và nhân (tạo ra các eo thắt để phân chia nhân và tế bào chất).

- Trinh sản dựa trên phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội.

- Nảy chồi dựa trên nguyên phân nhiều lần để tạo thành một chồi con, sau đó chồi con có thể tách khỏi mẹ tạo thành cá thể mới.

- Phân mảnh dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể, qua nguyên phân để tạo ra cơ thể mới.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 94
Quảng cáo
list
close
Gửi bài