Bài 1 trang 5 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 7. Số lượng nữ học sinh của từng lớp trong một Trường Trung học cơ ở được ghi lại trong bảng dưới đây:...

Quảng cáo

Đề bài

Số lượng nữ học sinh của từng lớp trong một Trường Trung học cơ ở được ghi lại trong bảng dưới đây:

a) Để có được bảng này, theo em người điều tra phải làm những việc gì? 

b) Dấu hiệu ở đây là gì? Hãy nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu, tìm tần số của từng giá trị đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bảng giá trị để tìm dấu hiệu 

Đếm các giá trị khác nhau của dấu hiệu

Sử dụng định nghĩa tần số của dấu hiệu: "Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tấn số của giá trị đó." 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Có thể gặp giáo vụ trường để lấy số liệu.

b) Dấu hiệu: Số học sinh nữ trong mỗi lớp.

Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: \(14; 15; 16; 17;\)\( 18; 19; 20; 24; 25; 28\)

Tần số tương ứng của các giá trị dấu hiệu là: 

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 5 SBT toán 7 tập 2

    Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 7.Điều tra về “Màu mà bạn ưa thích nhất” đối với các bạn trong lớp, bạn Hương thu được ý kiến trả lời và ghi lại dưới đây:...

  • Bài 3 trang 6 SBT toán 7 tập 2

    Giải bài 3 trang 6 sách bài tập toán 7. Một người ghi lại số điện năng tiêu thụ (tính theo kW.h) trong một xóm gồm 20 hộ để làm hóa đơn thu tiền. Người đó ghi như sau:...

  • Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 7 tập 2

    Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 7. Kết quả quyên góp sách giáo khoa giúp học sinh vùng bị bão lụt của trường THCS Nguyễn Huệ được thống kê trong bảng sau:...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close