Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Một công việc được hoàn thành bởi một trong ba hành động. Nếu hành động thứ nhất có a cách thực hiện, hành động thứ hai có b cách thực hiện, hành động thứ ba có c cách thực hiện (các cách thực hiện của ba hành động là khác nhau đôi một) thì số cách hoàn thành công việc đó là:

Quảng cáo

Đề bài

 Một công việc được hoàn thành bởi một trong ba hành động. Nếu hành động thứ nhất có a cách thực hiện, hành động thứ hai có b cách thực hiện, hành động thứ ba có c cách thực hiện (các cách thực hiện của ba hành động là khác nhau đôi một) thì số cách hoàn thành công việc đó là:

A. abc             B. a + b + c                             C. 1                             D. ab + c

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Nhận dạng quy tắc đếm (dựa vào định nghĩa về quy tắc cộng và quy tắc nhân)

Bước 2: Áp dụng quy tắc đếm ở bước 1 để tính số cách hoàn thành công việc

Lời giải chi tiết

Công việc được thực hiện không theo từng bước/hành động liên tiếp nên ta sử dụng quy tắc cộng

Vậy số cách hoàn thành công việc là: a + b + c

® Chọn B

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close