Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Một công việc được hoàn thành bởi ba hành động liên tiếp. Nếu hành động thứ nhất có a cách thực hiện; ứng với mỗi cách thực hiện hành động thứ nhất, có b cách thực hiện hành động thứ hai; ứng với mỗi cách thực hiện hành động thứ nhất và mỗi cách thực hiện hành động thứ hai có c cách thực hiện hành động thứ ba thì số cách hoàn thành công việc đó là:

Quảng cáo

Đề bài

Một công việc được hoàn thành bởi ba hành động liên tiếp. Nếu hành động thứ nhất có a cách thực hiện; ứng với mỗi cách thực hiện hành động thứ nhất, có b cách thực hiện hành động thứ hai; ứng với mỗi cách thực hiện hành động thứ nhất và mỗi cách thực hiện hành động thứ hai có c cách thực hiện hành động thứ ba thì số cách hoàn thành công việc đó là:

A. abc             B. a + b + c                             C. 1                             D. ab + c

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Nhận dạng quy tắc đếm (dựa vào định nghĩa về quy tắc cộng và quy tắc nhân)

Bước 2: Áp dụng quy tắc đếm ở bước 1 để tính số cách hoàn thành công việc

Lời giải chi tiết

Công việc được thực hiện bởi 3 hành động liên tiếp nên ta sử dụng quy tắc nhân

Vậy số cách hoàn thành công việc là: abc

® Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close