Giải bài 1 trang 126 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 126 SBT Sinh học 7: Tại sao động vật lại có sự đa dạng về loài? Sự đa dạng đó biểu hiện Ở những đặc điểm nào?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao động vật lại có sự đa dạng về loài? Sự đa dạng đó biểu hiện Ở những đặc điểm nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đa dạng Sinh học

Lời giải chi tiết

Động vật có sự đa dạng về loài là do khả năng thích nghi cao của động vật đối với các điều kiện sống rất khác nhau ở các môi trường địa lí của Trái Đất và được thể hiện bằng sự đa dạng về số lượng, đặc điểm hình thái và sinh lí của loài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài