Giải bài 5 trang 127 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu lợi ích của đa dạng sinh học.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu lợi ích của đa dạng sinh học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Những lợi ích của đa dạng sinh học

Lời giải chi tiết

Đa dạng sinh học làm cho các loài động vật và thực vật phong phú và mang lại nhiều lợi ích cho con người như cung cấp thực phẩm, dược liệu, sản phẩm công nghiệp, bảo vệ mùa màng, tạo nhiều các giống động vật, thực vật để con người thuần dưỡng... đồng thời tạo ra và duy trì sự cân bằng sinh thái trong tự nhiên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài