Giải bài 5 trang 127 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu lợi ích của đa dạng sinh học.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu lợi ích của đa dạng sinh học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Những lợi ích của đa dạng sinh học

Lời giải chi tiết

Đa dạng sinh học làm cho các loài động vật và thực vật phong phú và mang lại nhiều lợi ích cho con người như cung cấp thực phẩm, dược liệu, sản phẩm công nghiệp, bảo vệ mùa màng, tạo nhiều các giống động vật, thực vật để con người thuần dưỡng... đồng thời tạo ra và duy trì sự cân bằng sinh thái trong tự nhiên.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 6 trang 127 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu các biện pháp đấu tranh sinh học và các ví dụ minh họa cho mỗi biện pháp đó

 • Giải bài 7 trang 127 SBT Sinh học 7

  Giải bài 7 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Thế nào là động vật quý hiếm? Làm thế nào để bảo vệ động vật quý hiếm?

 • Giải bài 4 trang 127 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Đa dạng sinh học của động vật ở môi trường nhiệt đới có đặc điểm gì và tại sao lại có các đặc điểm đó?

 • Giải bài 3 trang 126 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 126 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy giải thích các đặc điểm thích nghi của động vật ở môi trường hoang mạc đới nóng.

 • Giải bài 2 trang 126 SBT Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 126 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy giải thích các đặc điểm thích nghi của động vật ở môi trường đới lạnh.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close