Giá trị của tài nguyên sinh vật

Sinh vật nước ta là một nguồn tài nguyên to lớn, có khả năng phục hồi ...

Quảng cáo

1. Giá trị của tài nguyên sinh vật.

a. Kinh tế.

- Cung cấp đồ gỗ xây dựng, làm đồ dùng

- Thực phẩm, lương thực

- Thuốc chữa bệnh

- Cung cấp nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp

b. Văn hoá, du lịch.

 - Sinh vật cảnh

 - Tham quan, du lịch

 - Nghiêm cứu khoa học

c. Môi trường sinh thái.

  - Điều hoà khí hậu, tăng ôxy, làm sạch không khí

 - Giảm ô nhiễm môi trường

 - Giảm nhẹ thiên tai, hạn hán

  - Ổn định độ phì của đất


Bảng 38.1. Một số tài nguyên thực vật Việt Nam

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài