Dựa vào hình 1.2, em hãy cho biết: Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào biển và đại dương nào? Sông Mê Công (Cửu Long) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 10 SGK Địa lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 1.2, em hãy cho biết:

- Các sông lớn của Bắc Á và Đông Á bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào biển và đại dương nào?

- Sông Mê Công (Cửu Long) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào?

Lời giải chi tiết

- Vùng Bắc Á có:

+ Sông Ô-bi bắt nguồn từ dãy An-tai và U-ran, đổ ra Bắc Băng Dương.

+ Sông I-ê-nit-xây bắt nguồn từ Dãy Xai-an, đổ ra Bắc Băng Dương.

+ Sông Lê –na bắt nguồn từ vùng núi phía Bắc dãy Labla-rô-rô-vôi, đổ ra Bắc Băng Dương.

- Vùng Đông Á có:

+ Sông A-mua: bắt nguồn từ sơn nguyên phía nam dãy Labla-rô-rô-vôi, đổ ra Thái Bình Dương.

+ Sông Hoàng Hà: bắt nguồn từ dãy Nam Sơn, đổ ra Thái Bình Dương.

+ Sông Trường Giang: bắt nguồn từ dãy Côn Luận đổ ra Thái Bình Dương.

- Sông Mê Công (Cửu Long) chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải