Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 7

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (5 đim)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả li đúng nhất:

1. Đặc điểm cấu tạo của chim bồ câu như thế nào?

A. Toàn thân chim được bao phủ lớp lông vũ

B. Mỏ sừng, hàm không có răng

C. Cổ dài gắn đầu với thân

D. Cả A, B và C đều đúng.

2. Hệ tuần hoàn của ếch có cấu tạo như thế nào?

A. Có 2 vòng tuần hoàn

B. Tim 3 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu pha

C. Tim 4 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi

D. Cả A và B đúng

3. Cóc nhà đi kiếm ăn chủ yếu vào thời gian nào trong ngày?

A. Ban ngày và ban đêm

B. Ban đêm

C. Ban ngày

D. Chiều tối và ban đêm

Câu 2. Hãy điền các cụm từ: cu tạo, có vy sừng, chân ngắn, đuôi tì vào đt vào chỗ trống (...) thay cho các số 1, 2, 3, 4 trong các câu sau:

Thằn lằn bóng đuôi dài.... (1)..... thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn.

Da khô.... (2)...... cổ dài, mắt có mi cử động và tuyến lệ, màng nhĩ nằm trong

hốc tai, đuôi và thân dài... (3)........ yếu, có vuốt sắc. Khi di chuyển, thân

và........ (4)...... cử động uốn liên tục, phối hợp với các chi làm cho con vật

tiến lên phía trước.

Câu 3. Hãy nối các đặc điểm cấu tạo ở cột A tương ứng với ý nghĩa thích nghi của nó ở cột B rồi điền vào phần trả lời:

 

Đặc đim cấu tạo

(A)

Ý nghĩa thích nghi (B)

Trả li

1. Bộ lông mao dày và xốp

A. Giữ nhiệt tốt giúp thỏ lẩn trốn trong bụi rậm

1…..

2. Chi trước ngắn có vuốt

B. Tìm thức ăn và thăm dò môi trường

2……

3. Chi sau dài có vuốt

C. Bật nhảy xa giúp thỏ chạy trốn kẻ thù

3…….

4. Mũi thính, lông xúc giác nhạy bén

D. Định hướng âm thanh phát hiện kẻ thù

4……..

5. Tai thính có vành tai lớn cử động được

E. Đào hang

5……..

II. T LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ hại của lưng có giá trị b sung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày?

Câu 2. Hệ tuần hoàn, hô hấp, bài tiết của thằn lằn có gì khác vi của ếch?

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1.

1

2

3

D

D

D

 

Câu 2.

1 - cấu tạo,                                  2 - có vảy sừng,

3 - chân ngắn,                              4 - đuôi tì vào đất.              

Câu 3.

1  - A, 2 - E, 3 - C, 4 - B, 5 - D

II. TLUẬN: (5 điểm)

Câu 1. Vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưõng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày vì: đa số chim kiếm mồi về ban ngày: đa số lưỡng cư không đuôi đi kiếm mồi về ban đêm, nên bổ sung theo hoạt động diệt sâu bọ ban ngày của chim.

Câu 2.

Các nội quan

Thằn lằn

Ếch

Hô hấp

Phổi có nhiều ngăn. Cơ liên sườn tham gia vào hô hấp

Phổi đơn giản, ít vách ngăn. Chủ yếu hô hấp bằng da

Tuần hoàn

Tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt (máu ít pha trộn)

Tim 3 ngăn (2 tâm nhĩ và 1 tâm thất, máu pha trộn nhiều hơn)

Bài tiết

Thận sau, xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước

Thận giữa, bóng đái lớn

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close