Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết động vật quý hiếm

  I - THẾ NÀO LÀ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM ? Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về : thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ

 • pic

  Lựa chọn những câu trả lời và điền vào bảng.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 196 SGK Sinh học 7. Quan sát hình 60 và đọc các thông tin có liên quan tới hình. Lựa chọn những câu trả lời và điền vào bảng sau.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 198 sgk sinh học 7

  Giải bài 1 trang 198 SGK Sinh học 7. Thế nào là động vật quý hiếm.

 • pic

  Bài 2 trang 198 SGK Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 198 SGK Sinh học 7. Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ.

Gửi bài Hỏi bài