Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 7

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Lớp lưỡng cư gồm những động vật nào? Sống ở đâu ?

A. Gồm các động vật như ếch, nhái, ngóe, cóc...

B. Nơi sống: ở cạn

C. Nơi sống vừa ở nước vừa ở cạn

D. Cả A và C đều đúng.

2. Bộ có vảy gồm những đại diện nào ?

A. Thằn lằn, ba ba

B. Cá sấu, rắn

C. Thằn lằnn, rắn ráo

D. Cá sấu, rùa vàng

3. Ở bồ câu, máu đi nuôi cơ thể  là máu gì ?

A. Đỏ tươi

B. Đỏ thẫm

C. Đỏ tươi và máu pha

D. Cả A, B đều đúng.

4. Thú móng guốc được xếp vào bộ Guốc lẻ là:

A. Lợn, bò, ngựa

B. Bò, ngựa

C. Tê giác, ngựa, la, lừa

D. Voi, hươu

Câu 2. Ghép những đặc đim cấu tạo ở cột B sao cho phù hp với tên lp ở cột A rồi ghi vào phần trả li:

Tên lớp (A)

Đặc điểm cấu tạo (B)

Trả lời

1. Lưỡng cư

a. Phổi lớn có nhiều túi phổi

1................

2. Bò sát

b. Da trần phù chất nhầy, ẩm, dề thấm khí

2……..

3. Chim

c. Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu

3..........

4. Thú

d. Phổi có mạng ống khí thông với túi khí

4..........

Câu 3. Lựa chọn những cụm từ sau: cơ hoành, biến thái, buồng trứng phải,

trực tiếp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

1. Thằn lằn mới nở đã biết tự kiếm mồi - phát triển

2. Sự phát triển của ếch trải qua giai đoạn..........

3. Chim bồ câu mái không có....................

4. Ở thú bắt đầu xuất hiện............... tham gia vào hô hấp.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. Đặc điểm chung của lp chim ?

Câu 2. Hãy phân biệt bộ thú huyệt và bộ thú túi về đặc điểm cấu tạo và tập tính cho con bú.

Câu 3. Minh họa bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của thú.

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

D

C

A

C

 

Câu 2.

1 . b; 2. c; 3. d ; 4. a

Câu 3.

1. Trực tiếp                                   2. Biến thái

3. Buồng trứng phải                                    4. Cơ hoành

II. T LUẬN (7 điểm)

Câu 1. Chim là những động vật có xương sống thích nghi cao đối với sự bay lượn và những điều kiện sống khác nhau. Chúng có những đặc điểm chung sau:

- Mình có lông vũ bao phủ

- Chi trước biến đổi thành cánh

- Có mỏ sừng

- Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp

- Tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể

- Là động vật hằng nhiệt.

- Trứng lớn, có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ.

Câu 2. Phân biệt bộ Thú huyệt và bộ Thú túi về đặc điểm cấu tạo và tập tính cho con bú:

 

 

Bộ thú huyệt

Bộ thú túi

Tập tính cho con bú.

Con non ép mỏ vào bụng thú mẹ cho sữa chảy ra. Sau đó chúng liếm lông, lấy sữa vào mỏ.Thú mỏ vịt con bơi theo mẹ, uống sữa do thú mẹ tiết ra hoà lẫn trong nước.

Con sơ sinh rất bé (bằng hạt đậu), không thể tự bú mẹ, sống trong túi da ở bụng thú mẹ. Tuyến sữa của vú tự tiết và tự chảy vào miệng thú con.

Đặc điểm cấu tạo.

Sống vừa ở nước vừa ở cạn, đẻ trứng.

Có mỏ giống mỏ vịt, dẹp. bộ lông rậm, mịn, không tlìấm nước, chân có màng bơi.

Sống ở đồng cỏ rộng, cao tới 2 mét. có chi sau lớn khoẻ, nhảy xa, vú có tuyến sữa

Câu 3. Minh họa bằng những ví dụ cụ thề về vai trò của thú:

- Cung cấp nguồn dược liệu quý như: sừng, nhung của hươu nai, xương (hổ, gấu...). mật gấu.

- Nguyên liệu để làm đồ mĩ nghệ có giá trị: da, lông (hồ, báo…), ngà voi, sừng (tê giác, trâu, bò...), xạ hương (tuyến xạ hươu xạ, cầy giông, cầy hương)

- Vật liệu thí nghiệm (chuột nhắt, chuột lang, khỉ...)

- Thực phẩm: gia súc (lợn, bò, trâu...)

- Cung cấp sức kéo quan trọng: trâu, bò, ngựa, voi...

- Nhiều loài thú ăn thịt như chồn, cầy, mèo rừng,… có ích vì đã tiêu diệt gặm nhấm có hại cho nông nghiệp và lâm nghiệp.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close