Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 7

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Thú có mõm kéo dài thành vòi ngắn. Bộ răng gồm những răng nhọn, răng hàm cũng 3 - 4 mấu nhọn. Đây là đặc điểm của bộ thú nào ?

A. Bộ gặm nhấm

B. Bộ ăn sâu bọ

C. Bộ ăn thịt

D. Cả A, B và C đều sai

2. Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì ?

A. Cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước. 

B. Nuôi con bằng sữa mẹ.

C. Bộ lông dày giữ nhiệt.

D. Chân có màng bơi

3. Mỏ ngắn, khoẻ. Kiếm mồi bằng cách bới đất, ăn hạt, cỏ non, chân khớp, giun, thân mềm. Đây là đặc điểm của bộ chim nào ?

A. Bộ ngỗng                  B. Bộ gà

C. Bộ chim ưng               D. Bộ cú.

4. Có số lượng loài lớn nhất trong lớp lưỡng cư  là:

A. Bộ lưỡng cư có đuôi

B. Bộ lưỡng cư không đuôi

C. Bộ lưỡng cư không chân

D. Câu A và C đúng.

4. Thằn lằn bóng đuôi dài có thân dài, đuôi rất dài có tác dụng:

A. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể

B. Giảm ma sát giữa da với mặt đất

C. Giúp thuận lợi trong động tác di chuyển

D. Cả A, B, C đều đúng

5. Sự phát triển của ếch trải qua giai đoạn……………………….

A. nòng nọc              B. biến thái

C. trực tiếp          D. Câu A và C.

Câu 2. Em hãy lựa chọn các cụm từ thích họp ở cột B bằng cách dùng chữ a, b, c, d để điền vào chỗ trống trong mỗi câu ở cột A.

Cột A

Cột B

1…... là động vật hăng nhiệt, có câu tạo ngoài thích nghi với đời sống bay. Chi trước biến đổi thành cánh, chi sau có bàn chân dài, các ngón chân có vuốt

a. Cóc nhà

2....... sống chui luồn ở đáy bùn, có thân rất dài, vây ngực và vây bụng tiêu biến, khúc đuôi nhỏ, bơi rất kém

b. Thú mỏ vịt

3……Ưa sống trên cạn hơn ở nước. Da xù xì có nhiều tuyến độc. Hai tuyến mang tai lớn. Nọc độc ăn phải gây chết người

c. Lươn

4........ có mỏ dẹt, sống vừa ở nước, vừa ở cạn. Đẻ trứng, có tuyến sữa nhưng chưa có vú.

d. Chim bồ câu

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Trình bàỵ sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch

Câu 2. a. Hãy sắp xếp các đại diện của các bộ chim sau đây vào đúng vị trí của

nó: cú lợn, ngỗng, gà, đại bàng, vịt, chim cắt, ngan, chim ưng, công, cú mèo.

- Bộ Ngỗng:.............................................................

- B Gà:.................................

- B Chim ưng:......................

- Bộ Cú:…………..................

b. Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ ngỗng thích nghi với đời sống bơi lội trong nưóc.

Câu 3. Trình bày đặc đim cấu tạo của dơi thích nghi vi đi sống bay ?

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

5

 

B

B

B

B

A

 

 

Câu 2.

Cột A

Cột B

l….d.... là động vật hằng nhiệt, có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống bay.Chi trước biến đổi thành cánh, chi sau có bàn chân dài, các ngón chân có vuốt

a. Cóc nhà

2….c.... sống chui luồn ở đáy bùn, có thân rất dài, vây ngực và vây bụng tiêu biến, khúc đuôi nhỏ, bơi rất kém

b. Thú mỏ vịt

3….a.... ưa sống trên cạn hơn ở nước. Da xù xì có nhiều tuyến độc. Hai tuyến mang tai lớn. Nọc độc ăn phải gây chết người

c. Lươn

4…..b…. có mỏ dẹt, sống vừa ở nước, vừa ở cạn. Đẻ trứng, có tuyến sữa nhưng chưa có vú

d. Chim bồ câu

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Sự sinh sản và phát triển có biến thái ở Ếch:

- Ếch sinh sản vào cuối mùa xuân.

- Đẻ trứng, số lượng trứng nhiều

- Thụ tinh ngoài.

- Trứng tập trung thành từng đám trong chất nhầy nổi tròn trên mặt nước, trứng phát triển, nở thành nòng nọc (nòng nọc thở bằng mang)

- Nòng nọc mọc 2 chân sau, bắt đầu hình thành phổi, rồi mọc 2 chân trước

- Ếch con lên sống trên cạn, đuôi ếch con thoái hoá dần, ếch con thành ếch lớn.

Câu 2. a. Sắp xếp các đại diện của các bộ chim vào đúng vị trí của nó: cú lợn, ngỗng, gà, đại bàng, vịt, chim cắt, ngan, chim ưng, công, cú mèo.

- Bộ Ngỗng: vịt, ngan, ngỗng

- Bộ Gà: gà, công

- Bộ Chim ưng: chim cắt, đại bàng, chim ưng

- Bộ Cú: cú mèo, cú lợn.

b. Đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ ngỗng thích nghi với đời sống bơi lội trong nước:

- Mỏ: dài, rộng, dẹp, bờ mỏ có những tấm sừng ngang

- Cánh: không đặc sắc

- Chân: ngắn, có màng bơi rộng nối liền 3 ngón trước

- Đời sống: Bơi giỏi, bắt mồi dưới nước, đi lại vụng về trên cạn.

Câu 3. Đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay:

- Chi trước biến đổi thành cánh da. Cánh da là một màng da rộng phú lông mao thưa, mềm mại nối liền cánh tay, ống tay, các xương bàn và các xương ngón với mình, chi sau và đuôi

- Thân ngắn và hẹp

- Đuôi ngắn

- Cách bay: bay thoăn thoát, thay hướng đổi chiều linh hoạt.

- Chân yếu có tư thế bám vào cành cây treo ngược cơ thể. Khi bắt đầu bay, chân rời vật bám, tự buông mình từ cao.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close