Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết đa dạng sinh học

  Ở gần địa cực khí hậu lạnh, băng đóng gần như quanh năm. Mùa hạ rất ngắn. là mùa hoạt động của mọi loài sinh vật. Cây cối thưa thớt, thấp lùn.

 • pic

  Quan sát hình 57.1, 57.2 điền nội dung thích hợp vào ô trống bảng.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 187 SGK Sinh học 7. Đọc mục I, mục II, quan sát hình 57.1, 57.2 điền nội dung thích hợp vào ô trống bảng sau.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1, 2 trang 188 sgk sinh học 7

  Giải bài 1 trang 188 SGK Sinh học 7. Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Giải thích?

 • pic

  Bài 2 trang 188 SGK Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 188 SGK Sinh học 7. Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng loài động vật như thế nào? Giải thích?

Gửi bài Hỏi bài