Từ sơ đồ về sản xuất công nghiệp, em hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Từ sơ đồ trên, em hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích sơ đồ.

Lời giải chi tiết

Hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp:

- Giai đoạn 1: tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguyên liệu (khai thác khoáng sản, khai thác gỗ, đánh cá,...).
- Giai đoạn 2:  chế biến nguyên liệu thành tư liệu sản xuất hay vật phẩm tiêu dùng trong xã hội (sản xuất máy móc, chế biến gỗ, thực phẩm,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close