Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 120 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng hợp, so sánh.

Lời giải chi tiết

Sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp:

Đặc điểm

Sản xuất  công nghiệp

Sản xuất nông  nghiệp

Giai đoạn sản xuất

- Gồm hai giai đoạn, hai giai đoạn này diễn ra đồng thời  hoặc cách xa nhau về măt không gian.

- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây con, có sự sinh trưởng và phát triển qua nhiều giai đoạn kế tiếp, theo quy luật sinh học.

⟹ Cần tôn trọng quy luật sinh học.

Mức độ tập trung

- Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ (trên một diện tích đất nhất định có thể xây dựng nhiều xí nghiệp, thu hút nhiều lao động và tạo ra khối lượng hàng hóa lớn.

- Sản xuất nông nghiệp phân tán trên một không gian rộng lớn.

- Mang tính mùa vụ.

Sản phẩm

- Sản phẩm là những vật vô tri vô giác (tư liệu sản xuất, vật phẩm tiêu dùng).

 

- Sản phẩm là những cá thể sống (cây, con).

 

Mức độ phụ thuộc tự nhiên

- Ít phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

- Phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.

Tính chuyên môn hóa

- Tính chuyên môn hóa cao, hợp tác hóa cao.

- Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

- Hình thành các vùng chuyên môn hóa  nông nghiệp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close