Dựa vào sơ đồ trang 99, em hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào sơ đồ trang 99, em hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích sơ đồ.

Lời giải chi tiết

Các nguồn lực phát triển kinh tế:

- Vị trí địa lí: tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông.

- Tự nhiên: đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản.

- Kinh tế - xã hội: dân số và nguồn lao động, vốn, thị trường, khoa học - kĩ thuật và công nghệ, chính sách và xu thế phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close