Bài 2 trang 102 SGK Địa lí 10

Cho bảng số liệu trang 102 SGK Địa lí 10. a) Hãy vẽ bốn biểu đồ (hình tròn) thể hiện cơ cấu ngành trong GDP. b) Nhận xét về cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước.

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA CÁC NHÓM NƯỚC, NĂM 2004

Khu vực

GDP

(tỉ USD)

Trong đó

Nông-lâm-ngư nghiệp

Công nghiệp-xây dựng

Dịch vụ

Các nước thu nhập thấp

1253,0

288,2

313,3

651,5

Các nước thu nhập trung bình

6930,0

693,3

2356,2

3880,8

Các nước thu nhập cao

32 715,0

654,3

8833,1

23 227,6

Toàn thế giới

40 898,0

1635,9

13 087,4

26 174,7

a) Hãy vẽ bốn biểu đồ (hình tròn) thể hiện cơ cấu ngành trong GDP.

b) Nhận xét về cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a)

* Xử lí số liệu (%)

- Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu về tỉ trọng thành phần.

Khu vực I =  nông – lâm- ngư nghiệp

Tương tự, ta tính được kết quả ở bảng sau:

Cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước năm 2004 (%)

Khu vực

 

Trong đó

Nông-lâm-ngư nghiệp

Công nghiệp-xây dựng

Dịch vụ

Các nước thu nhập thấp

23

25

52

Các nước thu nhập trung bình

10

34

56

Các nước thu nhập cao

2

27

71

Toàn thế giới

4

32

64

Tính bán kính R

Biểu đồ thể hiện cơ cấu ngành trong GDP của các nhóm nước 

b) Nhận xét:

- Các nước thu nhập thấp, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất 52%, tiếp theo là công nghiệp - xây dựng 25%, nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng khá cao so với các nươc thu nhập trung bình và cao 23%.

- Các nước thu nhập trung bình dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất 56%, tiếp theo là công nghiệp-xây dựng 34%, thấp nhất là nông nghiệp 10%.

- Các nước thu nhập cao: dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế 71%, công nghiệp- xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao 27%, đặc biệt nông nghiệp chỉ còn 2% trong cơ cấu kinh tế.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close