Câu hỏi 2 - Mục 3 – Tiết học 41 – Trang 142 – SGK Địa lí 8

Quan sát lát cắt địa hình dưới đây và nhận xét về hướng nghiêng của địa hình Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Quảng cáo

Quan sát lát cắt địa hình dưới đây và nhận xét về hướng nghiêng của địa hình Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.
Trả lời
Hướng nghiêng của địa hình Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ: tây bắc - đông nam.

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải