Câu hỏi 2 - Mục 3 – Tiết học 41 – Trang 142 – SGK Địa lí 8

Quan sát lát cắt địa hình dưới đây và nhận xét về hướng nghiêng của địa hình Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lát cắt địa hình dưới đây và nhận xét về hướng nghiêng của địa hình Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc lát cắt.

Lời giải chi tiết

Hướng nghiêng của địa hình Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là tây bắc - đông nam (thấp dần ra biển)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài