Dựa vào bảng 31.1 (SGK trang 110), cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc và giải thích vì sao?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết học 31 - Trang 111 - SGK Địa lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 31.1, cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc và giải thích vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích bảng số liệu.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Các tháng có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc là: tháng 10 - 5.

- Nguyên nhân: đây là thời kì gió mùa Đông Bắc hoạt động, làm hạ thấp nền nhiệt độ khu vực miền Bắc, tạo nên sự thay đổi nhiệt độ rõ nét từ Nam ra Bắc (nhiệt độ giảm dần từ Nam ra Bắc).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close