Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết 34 - Trang 121 - SGK Địa lí 8

Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang 118) vùng hợp lưu của ba sông: sông Hồng (sông Thao), sông Lô, sông Đà.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang 118) vùng hợp lưu của ba sông trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

Vùng hợp lưu của ba sông: sông Hồng (sông Thao), sông Lô, sông Đà nằm ở gần Việt Trì.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài