Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2, tiếp giáp vùng biển của những quốc gia nào?

Giải bài tập Câu hỏi 1 - Mục 1 - Bài học 24 - Trang 88 - SGK Địa lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy tìm trên hình 24.1 (SGK trang 87) vị trí các eo biển và các vịnh nêu trên.

Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2, tiếp giáp vùng biển của những quốc gia nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Trên hình 24.1:

+ Các eo biển: Ma-lắc-ca, Gas-pa, Ca-li-man-la, Ba-la-bắc, Min-đô-rô, Ba-si, Đài Loan, Quỳnh Châu.

+ Các vịnh biển: vịnh Thái Lan, vịnh Bắc Bộ.

- Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích khoảng 1 triệu km2 tiếp giáp vùng biển của các nước Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Phi-líp-pin.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 24. Vùng biển Việt Nam
Quảng cáo
list
close
Gửi bài