Câu 4.18 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm điều kiện cần và đủ về các số thực p, q để phương trình

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm điều kiện cần và đủ về các số thực p, q để phương trình

                     \({z^4} + p{z^2} + q = 0\)

Chỉ có nghiệm thực

Giải chi tiết:

\({p^2} - 4q \ge 0,p \le 0,q \ge 0\)

Không có nghiệm thực

Giải chi tiết:

\({p^2} - 4q < 0\) hoặc \({p^2} - 4q \ge 0,p > 0,q > 0\)

Có cả nghiệm thực và nghiệm không thực

Giải chi tiết:

\(q < 0\) hoặc \(q = 0,p > 0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close