Câu 4.16 trang 179 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau trên C

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau trên C

\(\left( {z - i} \right)\left( {{z^2} + 1} \right)\left( {{z^3} + i} \right) = 0\)

Giải chi tiết:

\(i, - i,{{\sqrt 3  - i} \over 2}, - {{\sqrt 3  + i} \over 2}\)

\({\left( {{z^2} + z} \right)^2} + 4\left( {{z^2} + z} \right) - 12 = 0\)

Giải chi tiết:

\(1, - 2,{{ - 1 + \sqrt {23} i} \over 2},{{ - 1 - \sqrt {23} i} \over 2}\)           

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close