Câu 4 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

Gợi ý làm bài:

-         Để góp phần vào việc thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, mỗi công dân cần phải:

+ Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước

+ Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

+ Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại như rèn luyện nghề, nâng cao trình đọ văn hóa và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ,..

+ Khi quan hệ với các đối tác nước ngoài cần thể hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị.


Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 15. Chính sách đối ngoại
 • Câu 5 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Câu 5 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà em biết?

 • Câu 6 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Câu 6 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua.

 • Câu 3 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Câu 3 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

 • Câu 2 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Câu 2 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải