Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 47 SGK GDCD lớp 11

  Cầu là gì? Cung là gì? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán?

 • pic

  Câu 2 trang 47 SGK GDCD lớp 11

  Phân tích nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 47 SGK GDCD lớp 11

  Phân tích vai trò của mối quan hệ cung – cầu

 • pic

  Câu 4 trang 47 SGK GDCD lớp 11

  Khi là người bán hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

 • pic

  Câu 5 trang 48 SGK GDCD lớp 11

  Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

 • pic

  Câu 6 trang 48 SGK GDCD lớp 11

  Em hãy lấy ví dụ minh họa về sự điều tiết của Nhà nước, khi trên thị trường quan hệ cung – cầu bị rối loạn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

 • pic

  Câu 7 trang 48 SGK GDCD lớp 11

  Khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, mối quan hệ cung – cầu về hàng hóa và việc làm sẽ diễn ra như thế nào?

Gửi bài Gửi bài