Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

 • pic

  Câu 2 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

 • pic

  Câu 4 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

 • pic

  Câu 5 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà em biết?

 • pic

  Câu 6 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua.

Gửi bài Gửi bài