Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 101 SGK GDCD lớp 11

  Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét.

 • pic

  Câu 2 trang 101 SGK GDCD lớp 11

  Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 101 SGK GDCD lớp 11

  Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm trọng thương nhiều người.

 • pic

  Câu 4 trang 101 SGK GDCD lớp 11

  Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?

 • pic

  Câu 5 trang 101 SGK GDCD lớp 11

  Hãy kể về hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân.

Gửi bài Gửi bài