Câu 1 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Gợi ý làm bài:

-         Vai trò của chính sách đối ngoại là: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

-         Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại: Giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiên bộ xã hội.


Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 15. Chính sách đối ngoại
 • Câu 2 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Câu 2 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

 • Câu 3 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Câu 3 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

 • Câu 4 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Câu 4 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

 • Câu 5 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Câu 5 trang 118 SGK GDCD lớp 11

  Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà em biết?

Gửi bài tập - Có ngay lời giải