Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

 • pic

  Câu 2 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?

 • pic

  Câu 4 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay.

 • pic

  Câu 5 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

 • pic

  Câu 6 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Vì sao sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ môi trường?

 • pic

  Câu 7 trang 12 SGK GDCD lớp 11

  Hãy cho biết vài nét về phát triển kinh tế của gia đình mình và em có thể làm gì để phát triển kinh tế gia đình?

Gửi bài Gửi bài