Câu 3.17 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gọi h(t) (cm) là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Gọi h(t) (cm) là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng \(h'\left( t \right) = {1 \over 5}\root 3 \of {t + 8} \)  và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải chi tiết

2,66 cm                                  

Hướng dẫn: \(h\left( t \right) = {3 \over {20}}{\left( {t + 8} \right)^{{4 \over 3}}} - {{12} \over 5}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close