Câu 3.21 trang 144 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Sử dụng kết quả bài 3.20 để tìm

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Sử dụng kết quả bài 3.20 để tìm

LG a

\(\int {{e^x}{\rm{cos}}} xdx\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(u = {e^x},v' = c{\rm{os}}x\), ta dẫn đến

   \(\int {{e^x}{\rm{cos}}} xdx = {e^x}\sin x - \int {{e^x}\sin } xdx\)       (1)

Tương tự:

   \(\int {{e^x}\sin } xdx =  - {e^x}{\rm{cos}}x + \int {{e^x}{\rm{cos}}} xdx\)      (2)

Thay (2) vào (1), ta được  

 \(\int {{e^x}{\rm{cos}}} xdx = {e^x}\sin x + {e^x}{\rm{cos}}x - \int {{e^x}{\rm{cos}}} xdx\)

Suy ra

  \(\int {{e^x}{\rm{cos}}} xdx = {1 \over 2}{e^x}\left( {\sin x + {\rm{cos}}x} \right) + C\)

Quảng cáo
decumar

LG b

\(\int {{e^x}\sin } xdx\)

Lời giải chi tiết:

Tương tự câu a

\({1 \over 2}{e^x}\left( {{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}x - {\rm{cos}}x} \right) + C\)

LG c

\(\int {{e^x}\sin 2} xdx\)

Lời giải chi tiết:

\({1 \over 2}{e^x}\left( {{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in2}}x - 2{\rm{cos2}}x} \right) + C\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close