Câu 3.16 trang 143 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Một vật chuyển động với vận tốc v(t) (m/s) có gia tốc

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Một vật chuyển động với vận tốc v(t) (m/s) có gia tốc \(v'\left( t \right) = {3 \over {t + 1\left( {m/{s^2}} \right)}}\). Vận tốc ban đầu của vật là 6 m/s. Hỏi vận tốc của vật sau 10 giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải chi tiết

\( \approx 13\) m/s 

Hướng dẫn: \(v\left( t \right) = 3\ln \left( {t + 1} \right) + 6,v\left( {10} \right) = 3\ln 11 + 6 \approx 13\) (m/s)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close