Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu - thời tiết nước ta.

Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu - thời tiết nước ta.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu - thời tiết nước ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ.

Lời giải chi tiết

- Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao, chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh.

- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

Quảng cáo
close