Bài 1.9 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.9 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số ...

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số \(f\left( x \right) = 2 - {\sin ^2}x - {\sin ^2}\left( {a + x} \right)\) \( - 2\cos a\cos x\cos \left( {a + x} \right)\)

LG a

Tìm đạo hàm của hàm số f(x)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy \(f'\left( x \right) = 0\) với mọi \(x \in \mathbb{R}\).

LG b

Từ a) suy ra rằng hàm số f lấy giá trị không đổi trên R và tính giá trị không đổi đó.

Lời giải chi tiết:

Từ a) suy ra rằng f lấy giá trị ko đổi trên R. Do đó

\(f(x) = f(0) = 2 - si{n^2}a - 2{\cos ^2}a\)

\( = {\sin ^2}a\) với mọi x ∈ R.

Vậy \(f(x) = {\sin ^2}a\)  với mọi x ∈ R.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close