Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1 trang 110) và nguyên nhân của những khác biệt đó.

Giải bài tập Câu 1 - Mục 2 - Tiết học 32 - Trang 115 SGK Địa lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1 trang 110) và nguyên nhân của những khác biệt đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Nhiệt độ tháng cao nhất của:

+ Trạm khí tượng Hà Nội: 28,9 0 C (tháng 7).

+ Trạm Huế : 29,40C ( tháng 7).

+ Trạm Tp. Hồ Chí Minh: 28,9 0C (tháng 4).

- Nguyên nhân:

+ Tp.Hồ Chí Minh nằm gần Xích đạo, trong năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh với thời gian cách xa nhau. Tháng 4 ở Tp. Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao nhất vì lúc đó có Mặt Trời qua thiên đỉnh, góc chiếu sáng của Mặt Trời lớn.

+ Huế, Hà Nội nằm gần chí tuyến, nên trong năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh với thời gian gần nhau. Tháng 7 ở Huế, Hà Nội có nhiệt độ cao nhất vì lúc này có góc chiếu sáng của Mặt Trời lớn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close