Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1 (SGK trang 99).

Giải bài tập Câu 1 - Mục 2 - Tiết 26 -Trang 97 - SGK Địa lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1 (SGK trang 99).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết


Dựa vào bản đồ hình 26.1 đọc chú giải để tìm ra vị trí các mỏ trong bảng 26.1, kêt hợp bản đồ hành chính nước ta (tham khảo trang 82 sgk) đọc tên địa danh nơi phân bố các mỏ khoáng sản đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài