Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1 (SGK trang 99).

Em hãy tìm trên hình 26.1 các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy tìm trên hình 26.1 các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn:

- Bước 1: Dựa vào bảng 26.1, xác định các mỏ chính ở nước ta.

- Bước 2: Đọc bảng chú giải trong hình 26.1 để biết được kí hiệu từng mỏ khoáng sản. Sau đó, lần lượt xác định vị trí từng mỏ chính (Có thể dựa vào bản đồ hành chính Việt Nam để xác định các tỉnh).

Quảng cáo
close