Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 70 SGK Địa lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), cho biết mỗi châu lục có những đới khí hậu nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Châu Mĩ: xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, hàn đới.

- Châu Âu: cận nhiệt, ôn đới, hàn đới.

- Châu Phi: xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt.

- Châu Á: xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, hàn đới.

- Châu Đại Dương: nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài