Bài tham khảo: Tự tình 3 - Tranh tố nữ.

Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình? Chị cũng xinh mà em cũng xinh. Đôi lứa như in tờ giấy trắng, Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh.

Quảng cáo

“Tự tình ” - 3

          Chiếc bách buồn về phận nổi nênh

             Giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh.

                Lưng khoang tình nghĩa đường lai láng,

            Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.

Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến.

        Dong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.

 Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,

        Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh.

Hồ Xuân Hương

Tranh tố nữ

      Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình?

       Chị cũng xinh mà em cũng xinh.

Đôi lứa như in tờ giấy trắng,

          Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh.

       Xiếu mai chi dám tình trăng gió,

            Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh.

 Còn thú vui kia sao chẳng vẽ?

    Trách anh thợ vẽ khéo vô tình.

Hồ Xuân Hương

loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài