Quảng cáo
 • pic

  Phân tích bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu (bài 4).

  Chạy giặc là một trong những tác phẩm đầu tiên của văn học yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỉ XIX.

 • pic

  Đọc hiểu bài Chạy giặc

  I - Gợi dẫn 1. Nguyễn Đình Chiểu (xem bài Lẽ ghét thương). 2. Chạy giặc được sáng tác khi nhà thơ chứng kiến cảnh nhân dân chạy loạn.

 • Quảng cáo
 • pic

  Phân tích bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu bài 3

  Có những tác phẩm văn chương bất tử khi nó trở thành chứng nhân lịch sử, nó gắn liền với nỗi vui, buồn của một dân tộc. Bài thơ Chạy giặc là một bài thơ mang ý nghĩa như vậy.

 • pic

  Đọc hiểu Chạy giặc

  I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng vào Đà Nẵng, bắt đầu cuộc xâm lược Việt Nam. Nhưng chúng đã gặp sự kháng cự của quân triều đình và nhân dân. Thực dân Pháp quay sang tiến vào Sài Gòn, tràn tới sông Bến Nghé.

Gửi bài Gửi bài